Boca Raton Architects

Boca Raton architectsPalm Beach architectsWest Palm Beach architects

Well-known Boca Raton architects (RNA) Rex Nichols Architects has been since 2015 included in the annual selection Top Coastal Architects in the USA. Between top Boca Raton architects, Palm Beach architects, and West Palm Beach architects, RNA is one of the few architects focused in modern homes.

https://www.rexnicholsarchitects.com/boca-raton-architects

Evropski univerzitet Brcko

Evropski univerzitet,brcko,privatni fakultet

Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju 
društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih 
vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i 
promocije modernog obrazovanja. Osnovna ideja je da svojom obrazovnom 
filozofijom Univerzitet smanji odliv mladih kvalitetnih studenata iz 
zemlje u inostranstvo. Naši studenti su poznati kao odlični obučeni 
kadrovi koji pronalaze posao širom BiH i u svijetu. Univerzitet je 
usmjeren i na promociju ekonomskog napretka, kako pojedinca, tako i 
društva u cjelini. Istovremeno, Univerzitet pruža studentima 
intelektualnu i profesionalnu obuku, doprinoseći jačanju inovativnog 
ambijenta i razvoju poslovne klime. Posebna misija Evropskog 
univerziteta Brčko je afirmacija multikulturalizma i regionalizma u 
institucionalnom okviru BiH i Brčko Dirstrikta, kao posebne 
političko-teritorijalne jedinice, kao i istraživanje, unapredjenje i 
promocija privrednih potencijala rijeke Save.

www.eubd.edu.ba